4. Uluslararası Üniversite Sıralama ve Kalite Güvence Sempozyumu

Sempozyum 12 Nisan 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya 29 Avrupa ülkesinden 144 temsilci katıldı. Üniversitemizi kurumsal yönetim ve kalite uzmanı Kemal Yüce Kutucuoğlu temsil etti. Sempozyumda dört oturum ve tartışma turu gerçekleştirildi.
İlk oturum, Uluslararası Sıralamalar İçin Standartlar – Günümüzdeki Ve Gelecekteki Gelişmeler üzerine gerçekleştirildi. 
 
İkinci oturumda Üniversite Sıralamaları - Öğrencilerin Hizmet ve Bilgilere Erişimini ve Katılımını Kolaylaştırma konusu yer aldı.
 
Öğleden sonraki ilk oturumun konusu Üniversite Sıralamalarında Verimli Avrupa Data Sistemi ve Göstergeleri Oluşturma idi.
 
Son oturumda, Avrupa’da Alan-Tabanlı Bir Sıralama Sisteminin Sağlanması hakkında Bir Vaka Çalışması ele alındı.
 
Ayrıca, oturumlar arası dört tane Tartışma Turu gerçekleştirildi.
 
Sempozyumun detayları ve sonuç bölümü için tıklayınız
 
 
Sempozyum ile ilgili alanında uzman kişilerin sunumları için:
 
Prof. Andres Carrion Garcia
Government Gazette
Gero Federkeil
Phil Baty
Prof. Marti Parellada
Dr. Karsten Krüger
Waldemar Siwinski
Andrea Bonnacorsi
 
 
>