Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler
 
1.     KURUMSAL YÖNETİM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK 
1.1.    Kalite Geliştirme ve Kurumsallaşma Çalışmalarının İlerletilmesi 
1.2.    Bilgi Sistem ve Teknolojileri Alt Yapısının Güçlendirilmesi 
1.3.    Kurumsal İletişim/Tanıtım ve İlişkiler Sisteminin Kurulması 
2.     SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE İÇİN ÖZ KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ
2.1.    Mali Kaynakları Geliştirme Kurulu’nun Oluşturulması 
2.2.    Öz Kaynakların Geliştirilmesine Yönelik Altyapının Ve Teşvik Sistemlerinin
          Geliştirilmesi 
2.3.    Gelir Sağlayıcı Faaliyetlerin Artırılması 
3.     ULUSLARARASI PERSPEKTİFİN GELİŞTİRİLMESİ 
3.1.    Uluslararası Öğrenci/Personel Hareketliliğin Geliştirilmesi 
3.2.    Akademik Faaliyetlerin Uluslararasılaşması 
3.3.    Uluslararası Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 
4.     EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN MODERNİZASYONU VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 
4.1.    Yükseköğretim Programlarının Etkinliğinin ve Niteliğinin Artırılması 
4.2.    Eğitim-Öğretim Yöntemlerinin ve Müfredat Etkinliğinin Artırılması 
4.3.    Akademik Personelin Nitelik Ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi 
4.4.    Öğrenci Niteliğinin Artırılması 
4.5.    Kütüphane Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kaynakların Zenginleştirilmesi 
5.     BELİRLİ TEMATİK ALANLARDA BÖLGESEL AR-GE MERKEZİ OLMAK 
5.1.    Bilimsel Araştırma-Yayın Teşvik Sisteminin ve Olanakların Geliştirilmesi 
5.2.    AR-GE Konusunda Stratejik İşbirliklerinin Geliştirilmesi 
5.3.    Üniversitenin Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekseninde Geliştirilmesi 
5.4.    Araştırma ve Projelerin Toplumsal Hizmet Boyutunun Geliştirilmesi 
6.     ÇAĞDAŞ KAMPÜS GELİŞİMİNİ SÜRDÜRMEK 
6.1.    Sağlık Kampüsünün Hayata Geçirilmesi 
6.2.    Gelişim İçin İhtiyaç Duyulan Fiziki Mekanların Planlanıp İnşa Edilmesi 
6.3.    Kampüste Yaşamın İyileştirilmesi 
>