Çerçeve Programı

Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Kurumsallaşma Çerçeve Programı (KÇP)
Kurumsal Çerçeve Programı, Üniversitemiz için geliştirilmiş bir kurumsallaşma yol haritası, kurumsal gelişim için bir model ve rehber niteliğindedir. Kurumsallaşma için hazır yönetim şablonları da bulunmaktadır ve kullanılagelmiştir. Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000 kalite yönetim sistemi bu amaçla kullanılan araçlardan sadece birkaçıdır. Bu uygulamalar her ne kadar prensipte doğru yolu gösterse de etiketlere bağlı kalmak ve sadece popülerliği geçene kadar uygulamak sadece kaynakların israfı demektir. Kurumlar var olduğu sürece iyi yönetime muhtaçtırlar ve bir şeyi iyi yapabilmekte onun ilminden faydalanmaktan geçer. Hiçbir kurum yapısal olarak birbirinin aynı olamaz, bununla birlikte organizasyonel gelişme anlamında da farklı noktalarda bulunabilirler. Kuruma özgü durumları göz önünde bulunduran esnek ama bilimsel temelleri olan bir programın oluşturulması bu anlamda elzemdir. 

KÇP genel amaçlı kurumsallaşma modelleri ile Avrupa Yükseköğretim Alanı kapsamındaki trendler ve kullanılan araçların sentezi sonucu ortaya çıkmış hibrit bir çerçeve çalışmasıdır. Üst düzey yönetsel modeller, sistem ve program bazında kalite güvence sistemleri ve bu kapsamda gündeme gelen uygulamaların adaptasyonu için kullanılacak tematik mekanizmalardan oluşmuştur.


Kapsamlı ve analitik çalışmaya dayanmayan uygulama modellerinin ve stratejik programların sürdürebilirliği yoktur. Geliştirilecek faaliyet planlarının uyum içinde yürümesini sağlar. Esnektir, geliştirilebilir, güncelliğini yitirecek tek programa (etikete) endeksli değildir. Özerk Üniversite ve Girişimci Üniversite modellerinin konuşulduğu bir ‘Yükseköğretim Atmosferinde’ değişen şartlar altında yöneticilerin algılarını keskinleştirerek kurumun adaptasyon ve manevra kabiliyetini artıracaktır.
 
>