Görevler

Stratejik Planlama Birimi Görevleri:

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlamasürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
  • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  • İdarenin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

 

Tel: 0 252 211 3196
Faks: 0 252 211 1272
EPosta: strateji@mu.edu.tr
Adres:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji

Geliştirme Daire Bşk

Stratejik Planlama Birimi

48000 Kötekli/MUĞLA

 

Yukarı Çık