Görevler

Stratejik Planlama Birimi Görevleri:
  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
  • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  • İdarenin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
>