GZFT Analizi

 
2012 GZFT Analizi
Stratejik Plan Hazırlıkları kapsamında kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi de kısaca GZFT olarak da bilinen analizdir. Kurumlar, gelecek hedeflerini sağlıklı koyabilmek ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını belirleyebilmek için önce mevcut durumlarının değerlendirmesini yapmak zorundadırlar. Neyi ve Nasıl başaracağız sorusuna yanıt verebilmek için kurum kendi içindeki GÜÇLÜ YANLARINI, ZAYIF YANLARINI bilebilmeli, bunları kurumun dışından gelebilecek FIRSAT VE TEHDİTLER çerçevesinde değerlendirmelidir. İyi bir plan Güçlü Yanların Fırsatlarla buluşturulabilmesi, Zayıf Yanların ise gerekli stratejiler geliştirilerek iyileştirilip dış çevrenin üniversite üzerinde oluşturduğu her tür olumsuz etki yapabilecek tehditlerden bertaraf edilmesi ile gerçekleşir.


 
>