Hakkında

10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan Stratejik Planlama ile ilgili hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede hazırlanan ‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ise 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili kanun ve yönetmelik gereği Üniversitemiz de Stratejik Plan hazırlama ile yükümlüdür. Aynı kanun ve yönetmelik, öncelikle sorumlu birim amirleri olmak üzere tüm personele kendi görev alanlarında bu plana uygun olarak hareket etme zaruriyetini getirmektedir.

Üniversitemizde orta ve uzun vadede yapılması planlanan Eğitim-Öğretim, AR-GE, Topluma Hizmetler ve Altyapı geliştirme çalışmalarına yönelik tüm faaliyetler için gereken bütçelendirme ve kaynak dağıtımının yapılabilmesi ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış Stratejik Plan ve bu plana uygun olarak oluşturulacak Performans Programı paralelinde yürütülebilecektir. Bu sebeple öncelikle yönetim sorumluluğu olan birim amirleri olmak üzere tüm personelimizin stratejik plan hazırlık sürecine katılımı önem arz etmektedir.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı hazırlama süreci başlatılmış olup, bağlantıda sunulmuş olan iş planı takvimi uyarınca Üniversitemiz birimlerinin gereken işbirliği ve katılımı sağlaması yüksek önem arz etmektedir. Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberine erişmek için tıklayınız. Bu konuyla ilgili bilgi ve gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.
 
>