Hazırlık Çalışmaları

Hazırlık Çalışmaları

28-29 Mayıs 2012 Stratejik Plan Hazırlıkları I. Çalıştayı. - Kurumsal Gelişim

29-30 Mayıs 2012 tarihlerinde İçmeler/Marmaris’te, Tüm akademik ve idari yöneticilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda Üniversitemizin temel problemleri 6 (Eğitim-Öğretim, Araştırma, Uluslararasılaşma, Yönetim, Kalite Güvencesi, Üniversite-Toplum/İş Dünyası İlişkisi) ana başlık altında incelenip çözüm önerileri geliştirilmiştir.
I. Çalıştay Kitapçığı için tıklayınız.
I.Çalıştayın sonucunun özet çıktısını görmek için tıklayınız.
 
 
GZFT ANALİZİ
1- 05.09.2012-26.09.2012 Üniversitemizin akademik/idari birimlerinden GZFT
analizlerinin istenmesi
Tüm birimlerimizden (kurumumuzun güçlü/zayıf yönlerinin ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesini saglayan bir teknik olan) GZFT analizlerini yapmaları istenmiştir. Birimlerimize analizlerin nasıl yapılacağı ile ilgili yön vermesi açısından GZFT Oturum Rehberi, analiz şablonu ve sonuç şablonu hazırlanmıştır. Birimlerimiz GZFT analizlerini e-mail ve evrak takip sistemi aracılığıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımıza ulaştırmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan rehber ve şablonlar aşağıda verilmiştir.
GZFT Oturumları rehberi için tıklayınız.
GZFT Analiz şablonu için tıklayınız. 
GZFT Sonuç şablonu için tıklayınız.
2- 10.09.2012-16.10.2012 tarihleri arasında GZFT Web Forumu yapıldı
Strateji Planlama web sitemizde akademik ve idari personelimizin üniversitemizin GZFT analizi ile ilgili  görüşlerini yazabileceği genel katılıma açık GZFT Web Forumu yapılmıştır. 
GZFT Analiz sonuçları çıktısı için tıklayınız.
12.11.2012 Stratejik Plan Hazırlık 2. Çalıştayı – Misyon/Vizyon Fikir Çalışması
Stratejik Plan Hazırlıkları kapsamında, Üniversitemizin misyon ve vizyonu üzerine bir fikir  çalışması yapılmıştır. Çalıştay, Senato Üyeleri, Stratejik  Planlama Ekibi Üyeleri ve Daire Başkanları düzeyinde idari amirlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 
Stratejik plan hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaların detaylı çıktıları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra paylaşılacaktır.
>