Hazırlık Çalışmaları

 Stratejik Plan Hazırlıkları-13 Eylül 2018-Kurumsal Gelişim Çalıştayı
 
13 Eylül 2018 tarihinde Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı Özel Salonunda, 68 akademik ve 15 idari yöneticilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, 2020-2024 Stratejik Plan hedeflerinin ortak akıl yolu ile hazırlanmasına yönelik olarak Üniversitemizin temel problemleri 8 (Eğitim-Öğretim, Araştırma, Uluslararasılaşma, Yönetim, Kalite Güvencesi, Üniversite-Toplum/Sektör İlişkisi, Sürdürülebilir Üniversite, İdari Alan) ana başlık altında incelenip çözüm önerileri geliştirilmiştir
Çalıştay Kitapçığı için tıklayınız.
Çalıştay Fotoğrafları için tıklayınız.
 
>