İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  
Strateji Geliştirme Daire Bşk.   
Stratejik Planlama Birimi
48000 Kötekli / MUĞLA
 
 Tel           : 0 252 211 30 77 - 31 96
 Faks            :      0 (252) 211 12 72
 e-mail         : strateji@mu.edu.tr
 
Yerleşke Krokisi için Tıklayınız

 
>