Kurumsallaşma

 
Kurumsallaşma nedir, neden gereklidir
Kurumların ana hedeflerine ulaşmak için beyan ettiği stratejik faaliyetlerinin icra edilmesinde kullanılacak yol, yöntem ve rehberlerin hazırlanması, personele erişilebilir hale getirilmesi, işlerin yürütülmesinde bu araçların kullanılmasının teşvik edildiği bir kültür oluşturulması çalışmalarının sonucudur. Misyonunu sürdürmekteki başarısının garanti altına alınmasıdır. Kurumsallaşmanın temel amacı, kurumların temel faaliyetlerinde kişilerden ve onların “kendi tercih ve seçimlerine bağlı icra yöntemlerinden” bağımsız hale gelmesi ve yönetimde sürekliliğinin sağlanmasıdır. Yönetim ve Organizasyon alt yapısının sürekli iyileştirilmesi çalışması olarak da görülebilir.
Kurumların birimleri arasındaki uyum artar. Görev yetki ve sorumluluk alanlarındaki çatışmalarından kaynaklanan pürüzler ortadan kalkar. Yöneticiler rutin iç dinamiklerle boğuşmaktan kurtulup kurumu bir üst lige taşıyacak trendleri izlemeye vakit bulur. İhtiyaç duyulabilecek her tür yönetsel destek araçları bünyeye yerleştirilir.
>