Yönetim Modelleri ve Çerçeve Programı

Kurumsallaşma Çerçeve Programımız en üst hiyerarşide üç temel trendin prensiplerinden faydalanır. Bu noktada benimsenecek modellerin kurumun temel politikalarını etkilemesi ve yönetim şeklini yapılandırması itibari ile modelin bu kısmı kurumumuzun üst düzey yönetim birimlerinin ilgi ve sorumluluk alanına girmektedir.
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli
Mükemmelliğe giden yolda kurulacak yönetim sistemi için bir araçtır. Sektör, büyüklük, yapı, ya da gelişmişlik düzeyinden bağımsızdır. Neredeyiz, darboğazlarımız neler, çözümlere nasıl ulaşabiliriz sorularına yanıt vermemizi sağlar. 9 ana kriter, 32 alt kriter, 200’den fazla ilgili alandan oluşur. Performansa, hizmeti alanlara, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve stratejinin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanır. Kuvvetli yönleri ve iyileştirmeye açık alanları işaret eden değerlendirme sistemi ile yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için pratik bir araçtır. Kurumumuzda öncelikli olarak özdeğerlendirme sürecinde kullanılması planlanmaktadır. Investors in People (IIP)
Bir organizasyonun performansının insan kaynağı ile geliştirilmesinin yöntem olarak benimseyen dünyanın uluslararası tek insan kaynakları standardıdır. Bir kuruluşun insanlarını ne ölçüde iyi yönettiğini ve geliştirdiğini değerlendirerek, bunların etkin bir biçimde yapılması için bir “yol haritası” sunmaktadır. Şirket stratejileri ve insan kaynakları stratejisinin paralelliğini ve entegrasyonunu sağlar. Bir kuruluşun insan kaynağı yönetimi konusunda uluslararası uygulamalara göre hangi noktada olduğunu görmesini sağlayan bir kıyaslama aracıdır. Bir kuruluşun iş performansının ve rekabet gücünün çalışanlarının yönetimi ve geliştirilmesi yoluyla artırılması üzerine tasarlanmıştır. İnsan kaynağının gelişimine yönelik yaptığımız çalışmaları ne kadar doğru yaptığımızı, nasıl daha iyi yapabileceğimizi ve iş performansına ve rekabet gücüne nasıl yansıtabileceğimizi görmemizi sağlayacak bir standarttır.
Bu noktada da kurumumuzun dış değerlendirme sürecinden geçerek IIP sıfatını kullanabilme şansı olduğu gibi sadece prensipte benimseme ve uygulamalarından faydalanma opsiyonu da bulunmaktadır.

 
Bologna Süreci
1999 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde yürürlüğe girmiş kararlar dizisidir. Hedef, diplomaların ve derecelerin karşılaştırılabildiği ve tanındığı, öğrenci ve personel hareketliğinin ve işbirliklerinin teşvik edildiği rekabetçi bir Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmaktır. Bolonga sürecinin öncelikli hedeflerinden bir tanesi de yükseköğretimde kalite güvence ağını kurmak ve yaygınlaştırmaktır. Yönetim sistemlerinin kurulmasında kalite güvence sistemi en önemli mekanizmalardan bir tanesidir ve bu konuda Bologna Sürecinde alınacak kararların ve uygulamaların üniversitenin yönetim modeli üzerine şüphesiz etkileri olacaktır.

 
 


 
>