Kalite Politikası

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumla etkileşim ile ilgili hedeflerine ulaşmayı güvence altına almak için ihtiyaç duyulan sistem ve süreçleri kurgulayan, insan kaynağı başta olmak üzere tüm kapasite ve kaynakların etkili ve verimli kullanılması sağlayan ve ortak akıl yolu ile çıktıların niteliğinde sürekli gelişimi amaçlayan bir kurumsal yönetimi benimsemiştir.
 
Bu politika kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi;
 
Eğitim-Öğretim süreçlerinin merkezinde öğrencinin öğrenmesini, programların akreditasyonunu ve mezunların istihdam edilebilirliğini,
Araştırma süreçlerinde bir arada çalışmayı, bölgesinin ve ülkesinin gelişim önceliklerine duyarlı şekilde etkili sonuçlara ulaşmak için hedef odaklı olmayı,
Şehri ile bütünleşmeyi, toplumsal sorumluluklarını, çalışma huzurunu gözetmeyi,
Eğitim-öğretim, araştırma  ve toplumla etkileşim noktasında sunulan hizmetler dahil üzerine almış olduğu tüm görevlerde sürekli gelişmeyi ilke edinir ve önceler. 
 
>